Trung Quốc cập nhật hoạt động mới của sứ mệnh đưa người lên vũ trụ

Tên lửa Trường Chinh 7 Y3 mang theo tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-2 phóng đi từ Hải Nam, Trung Quốc, hôm 29.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tên lửa Trường Chinh 7 Y3 mang theo tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-2 phóng đi từ Hải Nam, Trung Quốc, hôm 29.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tên lửa Trường Chinh 7 Y3 mang theo tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-2 phóng đi từ Hải Nam, Trung Quốc, hôm 29.5. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top