Tàu thăm dò NASA bắt đầu tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa

Tàu thăm dò Perseverance của NASA trên sao Hoả. Ảnh: NASA
Tàu thăm dò Perseverance của NASA trên sao Hoả. Ảnh: NASA
Tàu thăm dò Perseverance của NASA trên sao Hoả. Ảnh: NASA
Lên top