Tỉ phú Jeff Bezos sắp bay vào vũ trụ

Jeff Bezos sắp bay vào vũ trụ trên tàu của Blue Origin ít lâu sau khi rời cương vị ở Amazon. Ảnh: AFP
Jeff Bezos sắp bay vào vũ trụ trên tàu của Blue Origin ít lâu sau khi rời cương vị ở Amazon. Ảnh: AFP
Jeff Bezos sắp bay vào vũ trụ trên tàu của Blue Origin ít lâu sau khi rời cương vị ở Amazon. Ảnh: AFP
Lên top