Phát hiện bất ngờ về sự sống trên Trái đất sơ khai hàng tỉ năm trước

Hóa thạch hình cầu brasieri có thể là sự sống đa bào lâu đời nhất được biết đến trên Trái đất. Ảnh: Paul Strother/Đại học Boston
Hóa thạch hình cầu brasieri có thể là sự sống đa bào lâu đời nhất được biết đến trên Trái đất. Ảnh: Paul Strother/Đại học Boston
Hóa thạch hình cầu brasieri có thể là sự sống đa bào lâu đời nhất được biết đến trên Trái đất. Ảnh: Paul Strother/Đại học Boston
Lên top