Chuyên gia y tế hàng đầu Trung Quốc cảnh báo dịch bệnh có thể quay trở lại

Công nhân mặc đồ bảo hộ tại một điểm đăng ký cho hành khách trong một sân bay ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc giáp với Nga. Ảnh: Reuters
Công nhân mặc đồ bảo hộ tại một điểm đăng ký cho hành khách trong một sân bay ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc giáp với Nga. Ảnh: Reuters
Công nhân mặc đồ bảo hộ tại một điểm đăng ký cho hành khách trong một sân bay ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc giáp với Nga. Ảnh: Reuters
Lên top