Việt Nam chuyển giao hơn 450.000 bộ đồ bảo hộ chống COVID-19 cho Mỹ

Nhân viên y tế New York, Mỹ trong trang phục bảo hộ. Ảnh: FT.
Nhân viên y tế New York, Mỹ trong trang phục bảo hộ. Ảnh: FT.
Nhân viên y tế New York, Mỹ trong trang phục bảo hộ. Ảnh: FT.
Lên top