Trung Quốc đẩy mạnh hỗ trợ lao động thất nghiệp vì dịch COVID-19

Một công nhân đang tìm kiếm việc làm tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Một công nhân đang tìm kiếm việc làm tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Một công nhân đang tìm kiếm việc làm tại Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Getty.
Lên top