Nhiều nước hỗ trợ vật tư y tế cho Mỹ để chống dịch COVID-19

Lên top