Thực hư việc Trung Quốc ngừng xuất khẩu vật tư y tế chống dịch COVID-19

Sản xuất khẩu trang xuất khẩu ở Giang Tô, Trung Quốc, tháng 3.2020. Ảnh: AFP
Sản xuất khẩu trang xuất khẩu ở Giang Tô, Trung Quốc, tháng 3.2020. Ảnh: AFP
Sản xuất khẩu trang xuất khẩu ở Giang Tô, Trung Quốc, tháng 3.2020. Ảnh: AFP
Lên top