Bệnh nhân COVID-19 tái nhiễm ở Trung Quốc: Lý giải của chuyên gia y tế

Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân khỏi xe cứu thương ở Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân khỏi xe cứu thương ở Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế đưa một bệnh nhân khỏi xe cứu thương ở Thành Đô, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.
Lên top