Bệnh nhân Trung Quốc tái nhiễm COVID-19 sau 10 ngày xuất viện

Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tái nhiễm sau 10 ngày xuất viện. Ảnh: AP.
Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tái nhiễm sau 10 ngày xuất viện. Ảnh: AP.
Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tái nhiễm sau 10 ngày xuất viện. Ảnh: AP.
Lên top