33 nhân viên cộng đồng Trung Quốc đã tử vong khi chống dịch COVID-19

Các nhân viên cộng đồng sử dụng loa để thông báo về phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Các nhân viên cộng đồng sử dụng loa để thông báo về phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Các nhân viên cộng đồng sử dụng loa để thông báo về phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top