Trung Quốc cảnh báo về cơ chế lây lan dễ dàng của COVID-19

COVID-19 dễ dàng lây lan như cúm. Ảnh: Reuters
COVID-19 dễ dàng lây lan như cúm. Ảnh: Reuters
COVID-19 dễ dàng lây lan như cúm. Ảnh: Reuters
Lên top