Bất biến và khả biến sau bầu cử ở Mỹ

2 ứng cử viên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
2 ứng cử viên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
2 ứng cử viên cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Donald Trump và Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top