Tiệm bánh từng tiên đoán đúng 3 cuộc bầu cử Mỹ công bố dự báo năm nay

Cookie "Trump 2020" đang bán chạy hơn nhiều lần so với cookie "Biden 2020". Hai loại bánh này được tạo ra trong cuộc "thăm dò cookie" của tiệm bánh Lochel's trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: Lochel's.
Cookie "Trump 2020" đang bán chạy hơn nhiều lần so với cookie "Biden 2020". Hai loại bánh này được tạo ra trong cuộc "thăm dò cookie" của tiệm bánh Lochel's trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: Lochel's.
Cookie "Trump 2020" đang bán chạy hơn nhiều lần so với cookie "Biden 2020". Hai loại bánh này được tạo ra trong cuộc "thăm dò cookie" của tiệm bánh Lochel's trong cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ảnh: Lochel's.
Lên top