Xem tường thuật trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 ở đâu?

Trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh Văn Thắng/AFP
Trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh Văn Thắng/AFP
Trực tiếp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh Văn Thắng/AFP
Lên top