Báo quốc tế lạc quan về tương lai nền kinh tế Việt Nam

Năm 2020, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,9% bất chấp đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Năm 2020, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,9% bất chấp đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Năm 2020, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,9% bất chấp đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top