Báo quốc tế: Việt Nam sẽ giải quyết thành công thách thức của thời kỳ mới

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính qua ảnh chụp màn hình bài viết trên trang Modern Diplomacy. Nguồn: Modern Diplomacy
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính qua ảnh chụp màn hình bài viết trên trang Modern Diplomacy. Nguồn: Modern Diplomacy
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính qua ảnh chụp màn hình bài viết trên trang Modern Diplomacy. Nguồn: Modern Diplomacy
Lên top