Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: AFP.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: AFP.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: AFP.
Lên top