Báo chí Đức: "Việt Nam không biết tới khủng hoảng"

Công nhân trong một nhà máy ở Hà Nội. Ảnh: AFP
Công nhân trong một nhà máy ở Hà Nội. Ảnh: AFP
Công nhân trong một nhà máy ở Hà Nội. Ảnh: AFP
Lên top