Báo Mỹ: Khảo cổ Trung Quốc đang ở thời đại hoàng kim

Cổ vật từ di chỉ khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Cổ vật từ di chỉ khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Cổ vật từ di chỉ khảo cổ Trung Quốc Tam Tinh Đôi. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top