Kỳ quan khảo cổ Trung Quốc hé lộ nền văn minh cổ đại

Đồ gốm khai quật ở di tích Tam Tinh Đôi được xem là kỳ quan khảo cổ Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Tam Tinh Đôi/CGTN
Đồ gốm khai quật ở di tích Tam Tinh Đôi được xem là kỳ quan khảo cổ Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Tam Tinh Đôi/CGTN
Đồ gốm khai quật ở di tích Tam Tinh Đôi được xem là kỳ quan khảo cổ Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Tam Tinh Đôi/CGTN
Lên top