3 sự kiện khảo cổ nóng nhất ở Trung Quốc tuần qua

Giếng cổ có niên đại từ thời Chiến Quốc được phát hiện tại Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Giếng cổ có niên đại từ thời Chiến Quốc được phát hiện tại Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Giếng cổ có niên đại từ thời Chiến Quốc được phát hiện tại Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top