Trung Quốc: 47 năm miệt mài khôi phục đội quân đất nung Tần Thủy Hoàng

Các mảnh vỡ của đội quân đất nung khai quật gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Các mảnh vỡ của đội quân đất nung khai quật gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Các mảnh vỡ của đội quân đất nung khai quật gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng, tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc. Ảnh: Bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Lên top