Anh thúc đẩy du lịch, miễn xét nghiệm PCR cho phần lớn du khách quốc tế

Anh nới lỏng kiểm dịch với hầu hết du khách quốc tế để thúc đẩy du lịch. Ảnh: AFP
Anh nới lỏng kiểm dịch với hầu hết du khách quốc tế để thúc đẩy du lịch. Ảnh: AFP
Anh nới lỏng kiểm dịch với hầu hết du khách quốc tế để thúc đẩy du lịch. Ảnh: AFP
Lên top