Anh điều tra Amazon và Google để ngăn đánh giá giả mạo

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh chính thức điều tra Amazon, Google. Ảnh: AFP
Cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh chính thức điều tra Amazon, Google. Ảnh: AFP
Cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh chính thức điều tra Amazon, Google. Ảnh: AFP
Lên top