Cơ quan giám sát chống độc quyền Đức mở cuộc điều tra Apple

Cơ quan giám sát chống độc quyền Đức mở cuộc điều tra Apple sau động thái tương tự với Facebook, Google và Amazon. Ảnh: AFP
Cơ quan giám sát chống độc quyền Đức mở cuộc điều tra Apple sau động thái tương tự với Facebook, Google và Amazon. Ảnh: AFP
Cơ quan giám sát chống độc quyền Đức mở cuộc điều tra Apple sau động thái tương tự với Facebook, Google và Amazon. Ảnh: AFP
Lên top