Apple thành công ty 2 nghìn tỉ đầu tiên của Phố Wall

Logo của Apple bên ngoài cửa hàng của hãng tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Logo của Apple bên ngoài cửa hàng của hãng tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Logo của Apple bên ngoài cửa hàng của hãng tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Lên top