Google và Harvard tạo ra bản đồ 3D chi tiết nhất về não người

Bản đồ 3D chi tiết nhất từ trước đến nay của một phần nhỏ bộ não con người. Ảnh: Google
Bản đồ 3D chi tiết nhất từ trước đến nay của một phần nhỏ bộ não con người. Ảnh: Google
Bản đồ 3D chi tiết nhất từ trước đến nay của một phần nhỏ bộ não con người. Ảnh: Google
Lên top