Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: Mang Trung thu đến với trẻ em nghèo