nhân sự Đại hội Đảng

Hôm nay, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục các nội dung về công tác nhân sự

Vương Trần |

Hôm nay (30.1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục các nội dung về công tác nhân sự.

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 14, khoá XII

Vương Trần |

Chiều 18.12, Văn phòng Trung ương Đảng có thông cáo báo chí về phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Trung ương nhất trí cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII

Hoàng Hải - Trần Vương |

Tại Hội nghị Trung ương 14, khoá XII, Trung ương bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Cần Thơ: Nhân sự giới thiệu tại Đại hội phải đảm bảo 5 tiêu chuẩn

TR.N |

Nhân sự được giới thiệu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV phải đảm bảo 5 tiêu chuẩn theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Đại hội cấp trên cơ sở: Có nơi cán bộ chủ chốt tái cử không trúng cử cấp uỷ

Vương Trần |

Về Đại hội cấp trên cơ sở, một số ít nơi, nhân sự được giới thiệu tái cử nhưng không trúng cử, cá biệt có cán bộ chủ chốt tái cử không trúng cử cấp ủy hoặc bí thư, phó bí thư.

Bộ Chính trị làm việc với 10 Đảng bộ trực thuộc T.Ư về Đại hội khoá mới

VƯƠNG TRẦN - XUÂN HẢI |

Bộ Chính trị tiếp tục làm việc với 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương về Đại hội Đảng khoá mới, nhiệm kỳ 2020-2025.

Không hợp thức hóa quy trình nhân sự để thực hiện ý đồ cá nhân

Vương Trần |

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu, phải kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập, nhất là các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhân sự, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét xử lý.

Không để tin giả, xấu độc tác động đến công tác nhân sự đại hội Đảng

VƯƠNG TRẦN |

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy chủ động phòng ngừa, cảnh giác, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội… liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự

THEO TTXVN |

Ngày 23.8.2019, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng.