Thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào BCH Trung ương khoá XIII

Lên top