Cần Thơ: Nhân sự giới thiệu tại Đại hội phải đảm bảo 5 tiêu chuẩn

Lên top