Không để tin giả, xấu độc tác động đến công tác nhân sự đại hội Đảng

Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top