Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Không để tin giả, xấu độc tác động đến công tác nhân sự đại hội Đảng

Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top