Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 14, khoá XII

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Ảnh Nhật Bắc
Lên top