Giảm trừ tỉ lệ hưởng lương hưu

Mức hưởng lương hưu không thay đổi trong thời gian bảo lưu công tác

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu với người tham gia Bảo hiểm xã hội 30 năm.

Bảo lưu thời gian công tác để đủ điều kiện tuổi đời hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về các cách để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Tham gia 17 năm bảo hiểm, có được đóng một lần để đủ hưởng lương hưu?

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn phương thức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những năm còn thiếu để người lao động được hưởng chế độ lương hưu.

Bảo lưu thời gian công tác trên sổ bảo hiểm đến khi đủ tuổi nghỉ hưu

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến tuổi nghỉ hưu.

Hơn 27 năm tham gia Bảo hiểm xã hội đã đủ để hưởng lương hưu?

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định.

Hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động 61%

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin cho bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Cách tính năm nghỉ hưu cho người lao động đã đóng hơn 31 năm bảo hiểm

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về cách tính thời điểm hưởng lương hưu sau quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội.

Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin bạn đọc về quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu.

Hướng dẫn chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp để được lương hưu

QUANG MINH |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về trường hợp đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp muốn chấm dứt để được lĩnh lương hưu hàng tháng.

Tham gia hơn 13 năm, đóng thêm bao năm còn thiếu để được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn cho bạn đọc đóng thêm những năm còn thiếu để được hưởng lương hưu theo quy định.

Hơn 19 năm tham gia Bảo hiểm xã hội, có được đóng một lần hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến việc đóng Bảo hiểm xã hội một lần để hưởng lương hưu.

Đóng BHXH 20 năm, có được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Trường hợp đang hưởng bị dừng lương hưu hàng tháng

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về chế độ lương hưu đến người lao động.

Cách xác định thời điểm hưởng lương hưu với trường hợp chỉ có năm sinh

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bạn đọc cách xác định thời điểm hưởng lương hưu và chế độ hưu trí.

32 năm đóng bảo hiểm, nghỉ hưu trước tuổi có bị trừ tỉ lệ hưởng lương?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về trường hợp nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu.