Cách xác định thời điểm hưởng lương hưu với trường hợp chỉ có năm sinh

Người dân hưởng lương hưu. Ảnh: Hải Nguyễn.
Người dân hưởng lương hưu. Ảnh: Hải Nguyễn.
Người dân hưởng lương hưu. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top