Công đoàn Thủ đô

Lấy ý kiến cho các dự thảo Chương trình hoạt động của Công đoàn Thủ đô

Kiều Vũ |

Hà Nội – Ngày 4.4, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4, khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 để lấy ý kiến vào nội dung dự thảo các Chương trình hoạt động của Công đoàn Thủ đô.

Công đoàn Thủ đô triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kiều Vũ |

Hà Nội - Ngày 21.3, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết, Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trong các cấp Công đoàn Thủ đô.

Công đoàn Thủ đô xác định điểm nhấn trong Tháng Công nhân

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Thủ đô xác định những điểm nhấn trong Tháng Công nhân năm 2024 gồm Chương trình “Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; “Tiếp xúc, đối thoại chuyên đề giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với công nhân và tổ chức Công đoàn”; “Cảm ơn người lao động”…

Nữ cán bộ Công đoàn Thủ đô hưởng ứng Tuần lễ áo dài

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phát động toàn thể nữ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2024.

Công đoàn hưởng ứng Chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng”

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Hưởng ứng Chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng”, các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức các mô hình thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm.

Triển khai Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý

Kiều Vũ |

Hà Nội - Phổ biến, quán triệt đến 100% đoàn viên, công nhân viên chức lao động về thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý là một trong những nội dung Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô thực hiện.

Công đoàn Thủ đô vượt 320% chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội - Các cấp Công đoàn Thủ đô đã cập nhật 200.000 sáng kiến trong Chương trình 1 triệu sáng kiến, vượt chỉ tiêu 320%, đứng thứ hai cả nước về số lượng sáng kiến được cập nhật.

Thí điểm hỗ trợ, khuyến khích thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước

Linh Nguyên |

Đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, LĐLĐ Thành phố Hà Nội có những hoạt động đặc biệt quan tâm. Đơn cử như hiện thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”… Tuy nhiên, từ thực tế, các cán bộ Công đoàn đã trao đổi, một số khó khăn.

Mỗi việc làm đều mang tư tưởng của Bác

Linh Nguyên |

Ngày 31.3, tại sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (2016 -2020), LĐLĐ TP.Hà Nội nhấn mạnh việc chỉ các cấp Công đoàn (CĐ) Thủ đô cụ thể hóa các nhiệm vụ của việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ gắn với việc tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, mỗi việc làm đều mang tư tưởng của Bác.

Nghiêm túc, trách nhiệm cao thực hiện biện pháp phòng, chống dịch

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động Hà Nội đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong hệ thống Công đoàn Thủ đô chịu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại cơ quan, đơn vị.

Thu kinh phí Công đoàn toàn Hà Nội ước tính đến 30.9 đạt khoảng 68%

Kiều Vũ |

6 tháng đầu năm 2020, dù nhiều đơn vị gặp khó khăn trong công tác tài chính, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện thu kinh phí Công đoàn toàn thành phố đạt 46,9%, trong đó thu chưa có tổ chức Công đoàn đạt 56%, ước tính đến 30.9 đạt 67%.

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển đoàn viên

Linh Nguyên |

Tính đến hết tháng 8.2020, các cấp Công đoàn (CĐ) Thủ đô thành lập mới 261/421 Công đoàn cơ sở (CĐCS), đạt 62% kế hoạch; kết nạp mới 19.998/29.170 đoàn viên CĐ, đạt 68,56% kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn những đơn vị chưa đạt được 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.