Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển đoàn viên

Chủ tịch Công đoàn các KCN-CX Hà Nội Đinh Quốc Toản (thứ hai, trái sang) chúc mừng Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ MUTO Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hải Anh
Chủ tịch Công đoàn các KCN-CX Hà Nội Đinh Quốc Toản (thứ hai, trái sang) chúc mừng Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ MUTO Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hải Anh
Chủ tịch Công đoàn các KCN-CX Hà Nội Đinh Quốc Toản (thứ hai, trái sang) chúc mừng Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ MUTO Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hải Anh
Lên top