Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng:

Cần khơi dậy lòng tự hào, tình yêu, tinh thần trách nhiệm với Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTBC
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTBC
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTBC
Lên top