Nghiêm túc, trách nhiệm cao thực hiện biện pháp phòng, chống dịch

Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thăm công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thăm công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thăm công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Hải Anh
Lên top