Thu kinh phí Công đoàn toàn Hà Nội ước tính đến 30.9 đạt khoảng 68%

Liên đoàn Lao động Hà Nội và Cục thuế Thành phố Hà Nội ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Hải Anh
Liên đoàn Lao động Hà Nội và Cục thuế Thành phố Hà Nội ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Hải Anh
Liên đoàn Lao động Hà Nội và Cục thuế Thành phố Hà Nội ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025. Ảnh: Hải Anh
Lên top