Đoàn viên, người lao động Hà Nội thực hiện Chỉ thị 05- CT/TƯ:

Mỗi việc làm đều mang tư tưởng của Bác

CNLĐ Công ty Cổ phần Dệt 10.10 tích cực thi đua lao động sản xuất. Ảnh: CĐCT
CNLĐ Công ty Cổ phần Dệt 10.10 tích cực thi đua lao động sản xuất. Ảnh: CĐCT
CNLĐ Công ty Cổ phần Dệt 10.10 tích cực thi đua lao động sản xuất. Ảnh: CĐCT
Lên top