Hoạt động Công đoàn trong tình hình mới:

Thu kinh phí Công đoàn để chăm lo cho người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội thảo “Tham vấn ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn”. 
Ảnh: Nguyễn Hùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội thảo “Tham vấn ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn”. Ảnh: Nguyễn Hùng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Hội thảo “Tham vấn ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn”. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top