Ổ sán cư trú trong não, người đàn ông suy giảm trí nhớ, giảm vận động

Ổ sán được lấy ra. Ảnh do BV cung cấp.
Ổ sán được lấy ra. Ảnh do BV cung cấp.
Ổ sán được lấy ra. Ảnh do BV cung cấp.
Lên top