Ổ sán khổng lồ cư trú trong não, nam bệnh nhân liệt nửa người

Hình ảnh kén sán được lấy  ra trong não bệnh nhân
Hình ảnh kén sán được lấy ra trong não bệnh nhân
Hình ảnh kén sán được lấy ra trong não bệnh nhân
Lên top