Một số đối tượng gây rối, kích động trong vụ xét nghiệm sán lợn

Thời điểm người dân ồ ạt đi xét nghiệm sán lợn
Thời điểm người dân ồ ạt đi xét nghiệm sán lợn
Thời điểm người dân ồ ạt đi xét nghiệm sán lợn
Lên top