Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

BHYT phải chi trả cho bệnh nhân ung thư hàng trăm triệu USD/năm