Quảng Bình: Bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng

Đối tượng Vĩnh tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Đối tượng Vĩnh tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Đối tượng Vĩnh tại cơ quan công an. Ảnh: CAQB
Lên top