Cung ứng mạnh tín dụng tiêu dùng để đẩy lùi tín dụng "đen"

Vòi bạch tuộc tín dụng đen giăng khắp lối. Ảnh: Thành Hoa
Vòi bạch tuộc tín dụng đen giăng khắp lối. Ảnh: Thành Hoa
Vòi bạch tuộc tín dụng đen giăng khắp lối. Ảnh: Thành Hoa
Lên top